برای باز كردن موبایل؛

انگشتری كه اثر انگشت مصنوعی تولید می كند

انگشتری كه اثر انگشت مصنوعی تولید می كند به گزارش آنی تل انگشتری ساخته شده كه می تواند اثرانگشت مصنوعی تولید نماید. این اثر انگشت برای باز كردن قفل موبایل وتایید پرداخت آنلاین كاربرد دارد و فاش شدن آن هم مانند اطلاعات بیومتریك فرد خطرناك نیست.


به گزارش آنی تل به نقل از دیلی میل، شركت امنیت سایبری« كاسپراسكای» یك انگشتر ابداع كرده كه می تواند اثر انگشت های یگانه ای بسازد و كاربر می تواند از آن برای باز كردن قفل