خودتحریمی  معضل كسب وكارهاست

خودتحریمی  معضل كسب وكارهاست به گزارش آنی تل رئیس كمیسیون شبكه سازمان نظام صنفی كامپیوتری با انتقاد از نگاه لوكس به حوزه فناوری اطلاعات و ایجاد محدودیت برای پلت فرم های داخلی اظهار داشت: ما تحت تحریم های ظالمانه آمریكا هستیم و از سوی دیگر مجموعه قوانین و مقررات در داخل كشور هم به شكل خودتحریمی عمل می كند و اینها موانعی است كه باید برداشته شود.


آزاد معروفی در گفتگو با ایسنا، با تکیه بر ضرورت تعامل بخش خصوصی با دولت از راه سازمان نظام صنفی کامپیوتری بیان نمود: با عنایت به نقش دولت بعنوان مجری قوانین و از سوی دیگر با عنایت به این که بخش بزرگی از اقتصاد ما در دولت و حاکمیت شکل گرفته، نیاز داریم که در این اکوسیستم کسب و کار، تعامل ویژه با دولت داشته باشیم که این اتفاق هم در سازمان نظام صنفی افتاده است و از باب مطالبه گری از دولت، این انتظارات را در سازمان نصر جلو می بریم.
ایشان در ادامه با اشاره به اینکه قضیه خودتنظیم گری از مطالبات و برنامه های صنف است، اضافه کرد: شیوه و نگاه سنتی در تنظیم مقررات توسط دولت باید به سمت خودتنظیم گیری توسط بخش خصوصی پیش برود که در اثر رقابت و منافع مشترک این اتفاق می افتد. دولت باید این حقیقت را بپذیرد که در اکوسیستم بازار و کسب و کارها، ضرورتی به این همه مجوز، تصدی گری و تنظیم بازار توسط آنها وجود ندارد و این اتفاق می تواند توسط خود صنعت و صنف به علت منافع مشترک بین بخش خصوصی در حوزه آی سی تی، شکل بگیرد.

تحریم، کرونا و تغییر دولت، چالش های پیش روی حوزه آی سی تی
معروفی با اشاره به چالش های پیش روی حوزه آی سی تی در چارچوب سه ضلع شامل تحریم، کرونا و تغییر دولت، بیان نمود: این چالش ها هم اکنون پیش روی اعضای کسب و کارها به صورت عام و به خصوص در حوزه فعالیت تمام شرکتهای حوزه فاوا فارغ از عضویت و یا عدم عضویت در سازمان نظام صنفی وجود دارد. کمیته سنا برای رفع این مشکلات در صنعت فاوا تشکیل شده که علاوه بر سندیکای صنعت مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران که بیشتر بعنوان تولیدکننده و صادرکننده شناخته می شوند، در کنار سازمان نظام صنفی که بزرگ ترین مجموعه از تأمین کنندگان را در حوزه آی سی تی تشکیل می دهد در تلاش است که این موانع را با هم افزایی از پی