آرشیو مطالب : كسب و كار

رئیس سازمان فضایی:

تجاری سازی پروژه های بومی فضایی

تجاری سازی پروژه های بومی فضایی

وارد كننده محصولات بزرگ خانگی

وارد كننده محصولات بزرگ خانگی

گیت كنترل تردد ماداكتو

گیت كنترل تردد ماداكتو

سكوی تعاملی حل چالشهای استارتاپها افتتاح شد

سكوی تعاملی حل چالشهای استارتاپها افتتاح شد
برای سال آینده؛

افزایش شمار استارتاپ های اعزامی به جیتكس

افزایش شمار استارتاپ های اعزامی به جیتكس

خواسته ی تشكل های دانش بنیان

خواسته ی تشكل های دانش بنیان
anitel.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی تل محفوظ است

آنی تل

فناوری اطلاعات و ارتباطات